Art Ceramics CZ

NEW ORIENTALIA, AIC / New Taipei City Yingge Ceramics Museum / Taiwan

21.9.2018

Na této tematizované bienální výstavě jsou prezentována díla členů mezinárodní akademie keramiků (IAC) a letos proběhla výstava v rámci kongresu IAC v New Taipei City Yingee Ceramics Museum.

Významné mezinárodní výstavy s tématem New Orientality (Nová orientalita), zaměřeným na zkoumání životní síly, vnímání orientáního temperamentu a jeho vlivu na globální myšlení, zpracovávala i Hana Novotná (člen IAC, SVUK).

http://new-taipei-city2018.aic-iac.org/en/exhibitions/