Art Ceramics CZ

Fenomén B

Výběrová výstava absolventů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy (dříve Střední průmyslové školy keramické) umístěná do výstavních prostor Mezinárodního muzea keramiky, AJG, Bechyně oslaví významné výročí školy, města, regionu a upevní spolupráci dvou významných kulturních institucí oblasti – školy a muzea. Přínosem bude mimo jiné mapování vlivu absolventů na současný český design a umění. Jedná se především o absolventy, kteří prošli dalšími studii na Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultě umění Ostravské Univerzity v Ostravě atd. Výběr se zaměří na významné osobnosti, které prošly studiem po roce 1945 až do nedávné minulosti z oblasti současného umění, sochařství, sochařů pracujících s keramickou hmotou jako aktuálním výrazovým prostředkem, přes držitele řemeslné a výtvarné tradice výroby keramiky, po autory působící v různých oborech designu (porcelánu, skla, interiéru, průmyslových výrobků atd.). Průřez neopomene zmínit osobnosti z oblasti hudby, divadla, filmu a historie, teorie umění. V členitých prostorách budou umístěny jednotlivé skupiny autorů – od soch, volné keramické plastiky, po design v přízemí muzea a ukázek dochovaných počátků tvorby umělců a designérů ze sbírky školy v patře muzea. Horní výstavní prostor doplní prezentace tvorby současných pedagogů, která dotváří celkový obraz aktuálního dění na SUPŠ.

 

K výstavě proběhne doprovodný program ve formě komentované prohlídky a přednášek. Další přínosem bude podpora mladých a začínajících autorů, absolventů. Cílem projektu se stalo také povzbuzení zájmu o obor– keramiku. Vznikne tak i příležitost pro mezigenerační a mezioborové konfrontace.

Vice na http://www.supsbechyne.cz

Přihláška ke stažení

Oslava 130. výročí založení keramické školy v Bechyni

Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně

Vás srdečně zve na oslavu 130. výročí založení školy

20. a 21. června 2014.

Oslava se koná pod záštitou starosty města Bechyně Jaroslava Matějky.

Na shledanou v Bechyni!

Jiří Novotný, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně

 

Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně

Písecká 203, Bechyně

tel.: 381 213 121

mob.: 723 165 306

e-mail: reditel@supsbechyne.cz

www.supsbechyne.cz

Kremika z neolitu

Oslava 130. výročí založení keramické školy v Bechyni


Z vernisáže Fenomén B


Medailon Bohumila Dobiáše st.


Medailon Bohumila Dobiáše ml.


Výstava Fenomén B


Fenomén B ukázka z výstavy


Fenomén B

Absolventi

V průběhu 2. poloviny dvacátého století po první dvacetiletí století jednadvacátého absolvovalo keramickou školu 3408 studentů (od roku 1951-2013). Někteří z nich se věnovali nejrůznějším oborů umění, designu, užitého umění a pedagogické dráze v Bechyni i jinde. Výběr necelé dvoustovky jmen je jen subjektivním pohledem kurátorů výstavy na vliv keramické školy na českou kulturu. Na ty které jsme do výstavy nezařadili nebo se z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit nezapomínáme a upozorníme na jejich tvorbu zde nebo na stránkách školy.

 

Pedagogové

Ve stejném časovém období  na škole působilo v různých oborech na dvěstě vyučujících. Někteří z nich se věnovali nejrůznějším oborů umění, designu, užitého umění a pedagogické dráze v Bechyni. Úspěchu v těchto i dalších oborech by nebylo možné bez vynikajících pedagogů. Zde upozorňujeme na výběr vedoucích oborů, dílenských atd. kteří svým osobním příkladem inspirovali své studenty a svou tvorbou byli také uznávanými umělci nadregionálního významu.

 

 

Kremika z neolitu

Fenomén B