Art Ceramics CZ

Benda Jan

Absolvoval 1972

CV

Osobní a tvůrčí dráha autora je spojena s keramickou školou (absolvoval 1972), na niž v současnosti působí jako vyučující kreslení a modelovaní (od roku 1987). Vystudoval u prof. Otty Eckerta atelier Keramiky a porcelánu na VŠUP Praha (1973-1979). Po studiích se věnoval volné tvorbě. V současnosti se vedle pedagogické práce intenzivně věnuje kresbě a tvorbě keramických objektů a šperků, inspirovaných trojdimenzionálními geometrickými tvary. V českém prostředí nemá toto nahlíženi na práci s keramickou hmotou mnoho paralel. Účastnil se 14. Mezinárodního sympozia keramiky v Kostelci nad Černými Lesy (1990) a 20. Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně (2002).

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 50