Art Ceramics CZ

Čedík Jaroslav

Absolvoval 1991

CV

Absolvoval keramickou školu (1991), dále navštěvoval kurzy kresby a malby na pražské AVU. Od roku 2011 se intenzivně zabývá ruční malbou na keramicky obklad. Používá nové materiály a technologie v keramickém průmyslu. Pro společnost Lasselsberger, s.r.o., s niž spolupracuje, realizoval několik děl inspirovaných slavnými obrazy světového malířství (Joan Miro, Jackson Pollock nebo Kacušika Hokusai).

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.76.