Art Ceramics CZ

Dias Marek

Absolvent 1986

CV

S řemeslem se seznámil v keramické huti ve Štěchovicích a na SOU uměleckých řemesel v Praze (1980–1983) a pokračoval na keramické škole v Bechyni (absolvoval 1986). Doplňující pedagogické studium ukončil na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v roce 2004, dále studoval v ateliéru Průmyslového designu na Fakultě multimediálních komunikaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2007-2012). Jeho přístup ke keramice má hluboký základ ve znalosti tradičního řemesla, točeni a pálení v pecích na dřevo. Postupně jeho zájem přešel do oblasti volného sochařství a designu. Vytváří plastiky jasně definovaného organického tvaru v tmavé barevnosti, povrch plastik často pojednává kontrastně: lesk, mat, struktura. Zároveň pedagogicky působí na SUPŠ Svaté Anežky České v Českém Krumlově. Pravidelně vystavuje na Letní keramické plastice. Dias je členem Sdruženi výtvarných umělců keramiků (SVUK) a UVU ČR. Účastnil se 21. Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně 2004.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 70.