Art Ceramics CZ

Doubrava Milan

Absolvent 1964

CV

Absolvoval keramickou školu v roce 1964. Od sedmdesátých let vytváří díla především ze dřeva, betonu, popílku a dalších materiálů exteriérové plastiky. Vznikají často pro konkrétní místa a autor je komponuje do volné krajiny. Vytváří body a zastavení v krajině, novodobé pohanské modly. Věnuje se také malbě. Doubravovy realizace jsou spojené především s Jihočeským krajem.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 39.