Art Ceramics CZ

Drda Pavel

Absolvent 1977

CV

Absolvoval keramickou školu (1977) pod vedením ak. soch. Jaroslava Podmola a Bohumila Dobiaše ml. a následně studoval u prof. Josefa Malejovského ateliér Užitého sochařství na VŠUP v Praze (1977–1983). Získal Cenu VŠUP za plastiky Zubr (1980) a Skateboard (1981). Jeho tvorba je spjata s figurální a zoomorfní tématikou. Výrazně sochařsky modelovaná plastika, především z monochromně barevně pojaté kameniny, kterou někdy kombinuje se sklem, se stala autorovou „značkou“. Pracuje také v dalších materiálech: dřevo, kov, méně často z bronzu. Stylizace jeho figur vykazuje charakteristické znaky autorského rukopisu.Drda je členem skupiny Oslava a Unie výtvarných umělců oblast Valaško.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 59.