Art Ceramics CZ

Dvořák Karel

Absolvoval 1984

CV

Po absolvovaní keramické školy (1984) pokračoval ve studiu u prof. Václava Šeráka v ateliéru Keramiky a porcelánu na pražské VŠUP (1989–1995). Již během svých studii projevil výrazný sochařský a také hudební talent. Mezi těmito obory se více prosadila hudba. Také se věnuje pedagogické činnosti, do roku 2006 vedl ateliér keramiky na Střední uměleckoprůmyslové škole Sv. Anežky České v Českém Krumlově. Spoluzaložil v Bechyni dnes již dvacetiletý výstavní projekt Letní keramická plastika (1992) zaměřující se na prezentaci exteriérové keramické plastiky.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 68.