Art Ceramics CZ

Dyntar Václav

Absolvoval 1975

CV

Nejdříve prošel dvouletým školením u Ivo Buriana na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, teprve poté pokračoval na keramickou školu do Bechyně (absolvoval 1975). Studia zakončil u prof. Otty Eckerta v ateliéru Keramiky a porcelánu na pražské VŠUP (1978–1984). Jeho osobní život a tvorba je spojena s keramickou tradici Štěchovic. V monumentálních sochařských realizacích propojuje kvality vynikajícího sochaře s keramickým řemeslem. Netradičně spojoval užitnou funkci nádob s myšlenkou velkých a emotivních instalaci, nejvhodnějších pro exteriér nebo rozsáhle historické prostory, např. sklepení. Je jedním z výrazných zástupců trendu tradičního páleni v peci na dřevo.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.58.