Art Ceramics CZ

Fabián Jan

Absolvoval 1996

CV

Vizuální umělec absolvoval keramickou školu (1996) a poté nastoupil do atelieru Keramiky a porcelánu prof. Václava Šeráka (1997–1998) a pokračoval v atelieru Sklo v architektuře u prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze. V průběhu studia pobýval na stážích v atelieru skla (prof. Bruce Chao) na Rhode Island School of Design Providence USA (2001) a v atelieru skla (prof. Antero Tammisto) na Hameenlinna Polytechnic ve Finsku (2000). Pedagogicky působil jako odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT v Praze (2005–2007). Propojuje své zkušenosti z užitého umění, designu a architektury do netradičních výtvarných projektů. Na bechyňské výstavě představujeme dvě ukázky z jeho realizaci ve skle.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.87.