Art Ceramics CZ

Gatarik Václav

Neabsolvoval z důvodu emigrace

CV

Započal studia na keramické škole v Bechyni (1976–1978), v průběhu studia však s rodiči emigroval do Německa. V roce 1981 se učí kameníkem v Norimberku a pak odchází studovat sochu do ateliéru prof. Jana Koblasy na Muthesius Hochschule v Kielu. Po absolutoriu podnikl roční pracovní stáž do New Yorku. Od 90. let tvoří v Norimberku, ale vrací se stále častěji do západních Čech. Kurátorský se podílí na organizaci exteriérové výstavy keramických plastik Letní keramická plastika (od roku 2005). Vytváří sochy z mramoru, pískovce, dřeva a keramické plastiky. Zabývá se také kresbou a malbou. Vydal komiks inspirovaný románem Franze Kafky Proměna (2009). Gatarikova tvorba je výrazná, specifická, a přesto nepopírá klasické sochařské náměty a techniky.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 66.