Art Ceramics CZ

Hodonský Ivan

Absolvoval 1967

CV

Absolvoval keramickou školu u ak. soch. Bohumila Dobiaše ml. v roce 1967. Dlouhodobě pedagogicky působí na Základní umělecké škole Velké Bílovice. Tvoři užitkovou keramiku a volně pojaté dekorativní plastiky a reliéfy. Za svoji tvorbu obdržel Cenu Rudolfa II. – za kulturní a akademickou činnost od Masarykovy akademie v Praze (1997). Autor je členem Sdruženi výtvarných umělců moravských a Sdruženi břeclavských výtvarníků.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B.České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 45.