Art Ceramics CZ

Horváthová Anna

Absolvoval 1971

CV

Studovala na keramické škole v Bechyni (absolvovala 1972) a poté na oddělení tvarovania u Václava Kautmanna na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Patři mezi nejvýznamnější slovenské autory tvořící z keramických hmot. Aktivně se podílí na děni v oboru a rovněž pedagogicky působí. Za svoji tvorbu získala několik oceněni – Cenu Slovenskej výtvarnej unie (2007) za dílo Poiplie z roku 2004 (2008). Paralelně se také věnuje kresbě a malbě. Autorčiny instalace – deníky z neglazované, schematicky modelované hlíny, v kombinaci s dalšími materiály, přinášejí do středoevropské keramiky neotřelý pohled na její možnosti využiti v současném umění. Účastnila se 22. Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně 2006. Je předsedkyní Združenie keramikov Slovenska, slovenska vytvarná Unia.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 51.