Art Ceramics CZ

Jakubčík Miroslav

CV

Designér a sochař se nejprve učil formířem na SOU Velké Opatovice (1979–1981). Po absolvováni keramické školy v Bechyni (1985) studoval u ak. soch. Bohumila Dobiaše ml. a prof. Václava Šeráka v atelieru Keramiky a porcelánu na pražské VŠUP (1987–1994). Zabýval se volnou keramickou plastikou, užitkovou keramikou i malbou. V současnosti tyto zájmy propojil v interiérovém designu, divadelním a filmovém výtvarnictví, často pro zahraniční produkce. V malých sériích vyrábí kovová a skleněná svítidla, porcelánové nápojové soupravy a nábytek. Jakubčík je členem Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK).

 Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj., Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.94