Art Ceramics CZ

Jírovec Jan

Absolvoval 1994

CV

Vizuální umělec po absolvovaní keramické školy (1994) studoval u prof. Václava Šeráka v atelieru Keramika a porcelán na VŠUP v Praze (1996). Pokračoval na AVU v Praze (1996–2003) v atelierech: Malířská škola Vladimira Skrepla (1996–1999), Vizuální komunikace Jiřího Davida (1999–2000), Sochařská škola Jana Hendrycha (2001–2002), Škola nových medii Veroniky Bromové (2002–2003). Od roku 2003 je sochařem na volné noze s uplatněním zejména ve filmovém průmyslu. Společně s Patrikem Proškem vytvářejí obrazy ve 3D efektu s využitím optické iluze, při niž se zvoleny motiv maluje zdeformovaný tak, aby při pohledu z jednoho určitého místa, tzv. fotopointu, vytvářel věrnou prostorovou iluzi motivu (např. propasti). Při pohledu z jiných míst se velkoformátová malba mění a deformuje před očima.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.83.