Art Ceramics CZ

Kos Martin

Absolvent 1981

CV

Před absolvováním keramické školy v Bechyni (1981) se nejprve vyučil hrnčířem v Týništi nad Orlici. Na počátku devadesátých let jej zaujal porcelán a započal využívat jeho transparentních vlastnosti. V doplňcích pro interiér a v čajových soupravách a nápojových souborech, kterým se věnuje v současnosti především, tyto zkušenosti využil. Dokonale zvládnutý tvar, kvalitní zpracovaní porcelánu a jemná a vyvážená práce s dekorem Kosův porcelán posouvá za hranice pouze dobře zvládnutého řemesla. V současnosti je členem Sdruženi výtvarných umělců keramiků (SVUK).

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj.Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.93