Art Ceramics CZ

Lada Petr

CV

Absolvoval keramickou školu (1991) a v dalších letech se věnoval volné sochařské tvorbě. Dlouhodobě spolupracuje se sochařem Janem Koblasou na jeho keramických plastikách. Pedagogicky působí na pražské AVU. Spoluzaložil v Bechyni dnes již vice než dvacetiletý výstavní projekt Letní keramická plastika (1992), zaměřující se na prezentaci exteriérové keramické plastiky. V organizovaní pokračuji společně s Václavem Gatarikem dodnes. Ladovy figurální plastiky vykazuji elementaritu, až symboličnost tvaru, vycházející ze zpracovaní biblických námětů.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.77.