Art Ceramics CZ

Linhartová Jana

Absolvovala 1994

CV

Autorčina tvůrčí a osobní cesta je spojena s ateliérem Design porcelánu Fakulty užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Po absolutoriu na keramické škole v Bechyni (1994) přišla studovat do nově vzniklého Institutu výtvarné kultury (1994–1998). Po semestrální stáži na podzim 1999 na Kyung Hee Univerzitě v Jižní Koreji následně zůstala na Fakultě užitého umění a designu v Ústí nad Labem jako akademický pracovník. Po skončení magisterského studia (2003–2005) zůstala v ateliéru vedeném doc. Pavlem Jarkovským až do letošního jara. Účastnila se tak aktivně zrodu a etablování nové české umělecké fakulty a ovlivnila pedagogickou prací novou generaci designérů porcelánu.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj.Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.97