Art Ceramics CZ

Lomecký Jiří

CV

Do ateliéru Keramiky a porcelánu vedeného prof. Václavem

Šerákem na pražské VŠUP nastoupil po absolutoriu

v Bechyni (1993). Také studoval Produktový design

na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze (1993–1994).

Již v době studií na VŠUP (2001) zaujal svým neortodoxním

přístupem k navrhování porcelánu pro malosériovou

nebo pro průmyslovou výrobu. Na vázách z období studia

na VŠUP upoutává čistotou tvarosloví a zároveň vtipným

a účelným zapojením dalšího materiálu – kovu. Za

tyto práce získával ocenění ve studentských soutěžích

designu pořádaných především Design centrem ČR. Jeho

práce můžeme najít ve sbírkách Uměleckoprůmyslového

musea v Praze (váza Lezoun UPM inv. č. 105.870), nebo

část diplomové práce – váza Taška (UPM inv. č. 101.861).

Na nich vidíme, jak výrazný talent českého designu v roce

2008 odešel.


Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj.Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.96