Art Ceramics CZ

Lorenc Josef

Absolvoval 1977

CV

Po studiích na keramické škole (1977) pokračoval u ak. soch. Karla Hyliše na Katedře výtvarné výchovy, Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1977–1982), na které působí jako odborný asistent (1990–dosud). Dokončuje postgraduální doktorské studium u prof. A. Olszewskeho na Fakultě výtvarných umění v Radomu, Polsko. Jeho díla ovlivnily pracovní pobyty v keramických firmách ve Švýcarsku: Schaffhausen, Hagenbuch, Guntalingen (1992–1996) a další tvorba na sympoziích či krátké studijní pobyty např. v rámci programu Erasmus na Fakultě výtvarných umění v Radomu (2009). Autor je členem skupiny EN Face 1991 a Asociace jihočeských výtvarníků.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 60.