Art Ceramics CZ

Mikeš Martin

Absolvoval 1995

CV

Po absolutoriu keramické školy (1995) pokračoval ve studiu průmyslového designu na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze (1998). V době studií v ateliéru Design porcelánu vedeném doc. Pavlem Jarkovským na FUD UJEP v Ústí nad Labem patřila jeho tvorba k často oceňované (2001 – Cena ateliéru Design keramiky a porcelánu FUUD, 2004 – Cena porcelánu Dubí, 2005 – Dobrý studentský design v soutěži Národní cena za studentský design) a prezentované na školních výstavách. Spoluzaložil a koordinoval projekt GOO DFOO D (2002–2008), mající základ v mezioborové spolupráci grafiků, fotografů a designérů na téma stolování. Zkušenosti získal také na stáži u prof. Huberta Kittela v ateliéru Sklo – Porcelán na Hochschulle für Kunst und Design v německém Halle a stáži v ateliéru užité grafiky na FUD UJEP u doc. Michala Slejšky a doc. Karla Míška. Studia dokončil v ateliéru Průmyslový design (prof. Pavel Škarka) na Fakultě multimédiálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve svých návrzích čajového souboru navrženého přímo pro výstavu Fenomén B propojuje cit pro tvar a užitnou funkci s poučením z grafického designu.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj., Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.99