Art Ceramics CZ

Míšek Luděk

Absolvoval 1995

CV

Autor svá studia započal na keramické škole (absolvoval 1995) a pokračoval v sochařském ateliéru prof. Jindřicha Zeithammla (1996–2003), s ročními stážemi v sochařské škole prof. M. Ullmanna ve Stuttgartu (1999–2000), a ve škole architektury prof. Emila Přikryla (2000–2001), obojí na AVU. Míškova tvorba byla oceněna nadaci „Nadaní Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“ (2001). Společně Gabrielem Vachem působí v ateliéru Keramika na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Je členem Umělecké besedy. Sochařka tvorba autora prodchnuta geometrii tvaru pracuje s různými měřítky objektu, přičemž používá rozmanitou škálu materiálů.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.84.