Art Ceramics CZ

Naďová Pavla

Absolvovala 2006

CV

Mladá sochařka po keramické škole v Bechyni (2006) krátce studovala u prof. Václava Šeráka na FUD ZČU v Plzni (2008–2009). Následně absolvovala atelier Design keramiky a porcelánu u doc. Pavla Jarkovského na FUD UJEP v Ústí nad Labem, kde se věnovala designu porcelánu. Zde získala za své práce několik ocenění. Studia dokončila u prof. Michala Gabriela v atelieru Sochařství I. na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Autorka ve své tvorbě propojuje zkušenosti z modelovaní a vytváření porcelánových výrobků ve figurativních plastikách realizovaných z porcelánu nebo laminátu.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.90.