Art Ceramics CZ

Novák Otakar

Absolvoval 1992

CV

Osobní a tvůrčí dráha autora je spojena s keramickou školou (absolvoval 1992), na niž působí jako vedoucí učitel oboru Propagační výtvarnictví – propagační grafika (od roku 2008). Dříve vyučoval návrhové kresleni, figurální kresleni, výtvarnou přípravu (2004). Vystudoval obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice (1992–1995). Ve své volné tvorbě reflektuje témata spojena s rodinným životem.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.78.