Art Ceramics CZ

Novotná Hana

Absolvovala 1977

CV

Sochařka absolvovala keramickou školu (1977) a studovala v ateliéru Keramiky a porcelánu na VŠUP Praze u prof. Otty Eckerta, prof. Bohumila Dobiaše ml., prof. Václava Šeráka v letech 1985–1991. V roce 1990 studovala na University of Industrial Arts v Helsinkach. V roce 1998 začala působit jako pedagog na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně a to do roku 2001. V témže roce také působila v Ateliéru scénografie na JAMU také v Brně. Od roku 2005 až do roku 2011 učila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Keramiky a porcelánu. V roce 2013 pokračuje i v pedagogické činnosti na Katedře výtvarné výchovy PdF MU v Brně. Od roku 1991 je členkou Academie internationale de la ceramique (AIC) v Ženevě a Sdruženi výtvarných umělců keramiků (SVUK). V roce 2010 se zúčastnila rezidenčního pobytu Ceramic Art Residency Program of the FuLe International Ceramic Art Museum v čínském Fupingu. Významným oceněním se stala 1. cena na výstavě Mixed Media – Keramik plus v Německu (2010). Ve své volné tvorbě využívá nejenom porcelán, ale i další materiály. U prostorových kreseb z cyklu Druhé plány pracuje s průsvitnosti a prostupnosti světlem a tedy i proměnnou hrou světelně barevných ploch. Vystavuje doma i v zahraničí. Účastnila se 15. Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně 1992.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 61.