Art Ceramics CZ

Pilařová Iveta

Absolvovala 1993

 

 

CV

Po studiích na keramické škole (absolvovala 1993) pokračovala u prof. Václava Šeráka v ateliéru Keramiky a porcelánu na pražské VŠUP (1995–2000). Její uměleckou i životní dráhu ovlivnilo závažné zdravotní omezení, které se stalo v různých formách jejím ústředním motivem. I přes nelehké téma nemoci její tvorba upozorňuje na úskalí handicapu s nadsázkou a nadhledem. Věnuje se videu, instalacím a drobnějším sochám a především malbě a kresbě. Patři k nemnoha umělcům, kteří svou tvorbou až mrazivě zasahují diváka.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.81.