Art Ceramics CZ

Plachta Radko

CV

Bechyňský rodák, absolvent školy z roku 1947. Po škole pracoval rok v Kerasu v Bechyni, v letech 1948–1951 studoval u profesora Otty Eckerta v ateliéru Keramiky a porcelánu, v letech 1953–1954 (po vojně) se na UMPRUM (VŠUP) vrátil, ale do ateliéru Užitého sochařství profesora Jana Kavana. Po absolutoriu tam ještě jeden rok zůstal jako čestný student a potom tři roky jako aspirant. V roce 1957 vstoupil do nově se tvořící skupiny M 57, což bylo významným mezníkem v jeho osobním i uměleckém životě. Skupina měla označení M podle ulice Makarska a 57 podle roku vzniku. Jejimi členy byli kromě Radko Plachty malíři Josef Jíra, Ladislav Karoušek, malíři a grafici Jiří Rada, Jaroslav Šerých a Vladimír Tesař a sochaři Valerián Karoušek, Jiří Novák a Mojmír Preclík; některých výstav skupiny se účastnil i malíř Vladimír Komárek. Od roku 1964 se věnoval kromě volné sochařské práce (realizace soch pro veřejná prostranství v mnoha městech v Čechach i na Moravě) i práci restaurátorské (Zvíkov, Praha, Bechyně – Jan Nepomucký v Zářečí a na náměstí). V Bechyni měl soubornou výstavu v roce 2005. Byla na ni vystavena i „Hlava O. Š.“ (1958). Jaroslav Šerých o ni napsal: „Je třba připomenout, že existuje velmi krasný sochařský portrét Olgy Šplíchalové. Svědčí nejen o dovednosti autora, svědčí též o Radkově přirozené skromnosti. Olga Šplíchalová je totiž naše prvni dama Olga Havlova v 60. letech. Dovedete si představit, kolik rozruchu by s takovým portrétem udělal leckdo jiný?“

 

Zdroj: Radko Plachta: Sochy, Bechyně 2005; sborník k výstavě R. Plachty v AJG Bechyně