Art Ceramics CZ

Potůčková Naděžda

Absolvovala 1975

CV

Studovala keramickou školu (absolvovala 1979) pod vedením ak. soch. Jaroslava Podmola. Pokračovala pak u pedagogů Miloše Franče a Milana Hese na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni (1979–1984), kde byla dlouho pedagogicky činná. Za své keramické objekty obdržela cenu na bienále Meeting Point v rumunském Aradu (2008) a 3. cenu za svůj soubor na malířském sympoziu v Uměleckém centru ve Wijk aan Zee v Holandsku (2006). Věnuje se kurátorské a pedagogické činnosti a je členkou několika uměleckých spolků, na jejichž činnosti se také aktivně podílí (členka Rady UVU ČR plzeňské oblasti a členka SVUK). Keramické plastiky jsou provedeny většinou v přírodních barvách, se strukturálně a kresebně pojatým utilitárním tvarem totemu či stély. Inspiraci hledá ve složitých nuancích lidských vztahů, v historii a přírodě, v přírodních národech a jejich kultech. Pravidelně se účastni výstavy Letní keramická plastika.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.65.