Art Ceramics CZ

Proško Patrik

Absolvoval 1993

CV

Sochař a vizuální umělec rekrutující se převážně realizacemi ve veřejném prostoru. Po absolvovaní keramické školy (1989–1993) studoval u prof. Václava Šeráka v ateliéru Keramika a porcelán a poté u Vratislava Karla Nováka v ateliéru Sochařství kov a šperk (1994–2000). Tvorba autora se zaměřuje především na hyperrealistické a výrazové sochařství realizované v široké škále současných i tradičních materiálů a technologií. Spolupracuje s architekty a vědci. Ve své volné tvorbě se zabývá úhlem pohledu, možnostmi a vnímáním reality v průběhu života, ovlivněním životní zkušenosti. Společným jmenovatelem jeho tvorby je existenciální proměna člověka a jeho blízkého světa v čase. Jeho paralelním proudem jsou streetartové instalace, vtahující do groteskního světa lidského konáni a lyricky poetické landartové krajinomalby. Od roku 2013 je členem umělecké skupiny Re-prezentace.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.82.