Art Ceramics CZ

Říhánek Dalibor

Absolvoval 1965

CV

Po studiu na keramické škole (absolvoval 1965) u sochařů Bohumila Dobiaše st. a Bohumila Dobiaše ml., pokračoval u prof. Františka Jiroudka v ateliéru Figurální a krajinářské malby na AVU v Praze (1965–1971). Obdržel stipendijní pobyty u Zorana Petroviče v Bělehradu a na Accademia di Belle Arti di Roma u prof. Emilio Creco (1983), který měl na jeho umělecké vyjádření zásadní vliv. Vytváří také grafiku a návrhy pro vznik gobelínů, artprotis, mozaiek a vitráží. Od roku 1999 vyučuje grafiku a textil na Soukromé střední umělecké škole v Písku.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.42.