Art Ceramics CZ

Rybák Jan

Absolvoval 1959

+2017

CV

Absolvoval keramickou školu (1959) pod vedením ak. soch.Bohumila Dobiaše st. Spolupracoval s průmyslovou výrobou od absolutoria do roku 1975, zpočátku s výrobním družstvem KERAMO Kožlany, později jako návrhář Karlovarského porcelánu, n.p., závody Most a Duchcov. Zásadní byla spolupráce s dalšími výtvarníky v podniku Chodovia v Plzni-Košutce, pobočce hlavního závodu v Klenči. Souběžně se věnoval volné tvorbě, často realizované ve veřejném prostoru – v Klatovech a Plzeňském kraji. Charakteristické jsou pro autora žardiniery a vazy jednoduchého tvaru a výrazné, zemité struktury povrchu, stejně jako keramické reliéfy. Je členem Unie výtvarných umělců ČR Plzeňské oblasti a skupiny KT ART Klatovy.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 34.