Art Ceramics CZ

Samec Jan

Absolvoval 1974

CV

Studoval keramickou školu (absolvoval 1974) pod vedením ak. soch. Jaroslava Podmola. Pokračoval ve studiích výtvarné výchovy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1974–1979), kdy jej zásadně ovlivnil doc. Zdeněk Sýkora. Působil jako samostatný odborný pracovník Galerie umění Karlovy Vary (1980–1983), od roku 2004 je zde ve funkci ředitele. Ve svobodném povolaní byl výtvarníkem s orientaci na malbu, velkoformátovou kresbu, užitou i volnou keramiku, instalace a realizace v architektuře i ve veřejném prostoru (1986–2004). Souběžně s autorskou tvorbou se nadále věnoval kurátorské, lektorské a pedagogické praxi i organizační činnosti – mimo jiné jako vedoucí lektor Školy viděni při chebské Galerii fotografie G4 (1985–1991). Dlouhodobě vyučuje na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech (1993–2005). V roce 1991 inicioval a řadu let organizoval Mezinárodní výtvarný plenér Milíře (dodnes se na této už tradiční akci podílí jako spoluorganizátor). Založil v Karlových Varech ve spolupráci s Helenou Fenclovou mezinárodni výtvarný workshop Artkontakt (2000), který až do roku 2008 koncepčně vedl.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 56.