Art Ceramics CZ

Šedina Roman

Absolvoval 2001

CV

Designér dekorativního porcelánu Roman Šedina po studiu na keramické škole (2001) pokračoval do ateliéru Design keramiky a porcelánu FUD UJEP v Ústí nad Labem (2004), včetně stáže na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě v ateliéru Industrial dizajn u doc. Ferdinanda Chrenky. V roce 2008 založil značku Limited, s produkcí tvarově nekonvenčního porcelánu, inspirovaného kubismem. V minulém roce navrhl novou, úspěšnou kolekci Aristocraft, čerpající inspiraci v klasicky točených nádobách s vysoce lesklou glazurou. Patří k výrazným osobnostem designu porcelánu svojí generace. Jeho studio Limited je známo bohatým sortimentem a ucelenou a cílevědomou propagací, která je příznačná pro nastupující generaci designérů porcelánu. Za svou studentskou i současnou tvorbu získal několik ocenění v designérských soutěžích. Rovněž pedagogicky působí. V současné době vede ateliér Keramický design na Střední umělecké škole v Ostravě. Autor je členem SVUK.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj., Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.105