Art Ceramics CZ

Škopková Markéta

CV

Po studiu na keramické škole (absolvovala 1986) pokračovala u prof. Václava Šeráka v ateliéru Keramiky a porcelánu na VŠUP v Praze (1988–1994). Již od školních let se její tvorbou prolíná osobitá symbolistní poetika. Zabývá se volnou i užitkovou keramikou, vytváří figurální plastiky, dekorativní a zahradní keramiku, žardiniéry, fontány, svítilny. Věnuje se tvorbě medailí, maluje fresky a ilustrace. Pravidelně se prezentuje na výstavě exteriérových plastik Letní keramická plastika. Účastnila se 24. Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2010. Autorka je členkou Sdruženi výtvarných umělců keramiků (SVUK).

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 72.