Art Ceramics CZ

Stehlíková Daniela

Absolvovala 1960

CV

Absolvovala keramickou školu (1960) pod vedením ak. soch. Bohumila Dobiaše st. Vystavovala svoji tvorbu na řadě domácích i zahraničních akci. Často společně s manželem Ctiradem Stehlíkem, také absolventem keramické školy (1958). Ve své tvorbě čerpá z přírodní tematiky. Autorka je členkou Sdruženi výtvarných umělců keramiků.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 36.