Art Ceramics CZ

Stibůrek Antonín

Absolvoval 1960

CV

Sochař a malíř studoval na keramické škole (absolvoval 1960) a pote v ateliéru figurální malby Arnošta Padrlíka na AVU v Praze (1961–1967), kde také pedagogicky působil. Věnuje se převážně monumentální malbě a sochařství z neobvyklých materiálů, rovněž keramice. Jeho tvorba je známa v zahraničí, především v Japonsku. Získal za ni řadu oceněni, v průběhu několika let to bylo např. sedm oceněni na Světovém výtvarném trienale v Osace: Stříbrná medaile na trienale malby (1993), Cena společnosti pro 21. století na trienale grafiky (1994), Cena Daikin Industrial Company na trienale malby (1996), Cena Kansai Telecasting Corporation na trienale grafiky (1997), Cena Taiyo Kogyo Corporation na trienale plastiky (1998).

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 37