Art Ceramics CZ

Štojdl Petr

Absolvoval 1986

CV

Osobní a tvůrčí dráha autora je spojena s keramickou školou (absolvoval 1986) a krátce pracoval v Keramických závodech Bechyně n.p. Pote pokračoval ve studiu v ateliérech Malby u doc. Karla Zavadila a doc. Jiřího Karmazína a po změně vedení ateliéru u prof. Františka Hodonského na pražské AVU, kde navštěvoval také ateliér Grafiky doc. Jiřího Lindovského. Věnuje se především malbě a grafice. V současnosti působí jako vyučující na SUPŠ Bechyně v oborech grafická technologie, výtvarné přípravy, multimediální tvorba (od roku 1996), a také vyučuje odborné výtvarné předměty na SSVŠ Písek.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.73.