Art Ceramics CZ

Vach Gabriel

Absolvoval 1994

CV

Maturitou na keramické škole v Bechyni (1994) započala dráha další ze zajímavých osobností, absolventů VŠUP v Praze – ateliéru Keramiky a porcelánu u prof. Václava Šeráka (1996–2002). Vach byl v roce 2000 na stáži na Glasgow School of Art ve Velké Británii (profesoři Archie McCall a Bill Brown). Konceptuálně založené projekty, se značnou mírou ironie na produkci současného porcelánu, uplatňoval již v době svého studia. Společně s Antonínem Tomáškem založil legendární studio Whitefruits. Jeho tvorba patří k nejinvenčnějším a přesto plně funkčním, co může současná česká produkce v tomto oboru nabídnout. Důležitou součástí projektů bývá často i instalace, s jejíž pomocí spoludotváří koncept celku. Příslibem do budoucnosti může být působení na další generaci keramiků a designérů v ateliéru Keramika na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Na bechyňské výstavě se prezentuje na první pohled s nenápadným a citlivým projektem Il Nome della Rosa, převádějícím dekory lidové majoliky na porcelán malbou zlatem, který pracuje a počítá s postupným otíráním zlatého dekoru z povrchu nádob. Účastnil se 20. Mezinárodního sympozia keramiky 2002. Vach zastupoval Českou republiku na nejvýznamnějším evropském bienále současné keramiky v kategorii do 35 let – European Ceramic Context v dánském Bornholms Kunstmuseum.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj.Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str.98