Art Ceramics CZ

Vaněček Svatopluk

Absolvoval 1972

CV

Studoval keramickou školu (absolvoval 1972) a pak obor speciální pedagogiky a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1972–1976). Věnuje se arteterapii, při niž využívá práce s keramickou hmotou. Získal titul Mistr uměleckého řemesla v oboru keramika (1984) a je členem Nového sdruženi pražských umělců. Vytváří různě velké, převážně světelné objekty ve tvaru koule a to surové i barevně glazované.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 52