Art Ceramics CZ

Wernerová Jitka

Absolvovala 1975

 

 

 

 

CV

Sochařka po studiu na keramické škole (absolvovala 1974) pokračovala u prof. Otty Eckerta v ateliéru Keramika a porcelán na VŠUP v Praze (1979–1985). Již v průběhu studia obdržela za svoji tvorbu několik ocenění. Mezi nejvýznamnější patři diplom z bienále ve francouzském Vallauris. Autorka je členkou skupiny Art-Kolegium, Sdruženi výtvarných umělců keramiků (SVUK) a Unie výtvarných umělců ČR (UVU). Ve své tvorbě se zaměřuje na zoomorfní plastiky jak do interiéru, tak především do exteriéru. Realizovala několik dětských hřišť a množství zahradních plastik a různorodých doplňků pro soukromé zadavatele. Její tvorba vyzařuje pozitivní náladu a hravost.

 

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 57.