Art Ceramics CZ

Worm Dalibor

Absolvoval 1984

CV

Sochař a malíř po studiu na keramické škole (absolvoval 1984) navázal v ateliéru Keramika a porcelánu u prof. Otty Eckerta, ak. soch. Bohumila Dobiaše ml. a prof. Václava Šeráka. V současné době pedagogicky působí na Katedře výchovy uměním Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a Masarykově ZŠ a MŠ Krupka u Teplic. Autor je členem SVUK. Z počátku své umělecké dráhy se věnoval navrhovaní a tvorbě originálního autorského designu. V současné době je především zaujat malbou. Za unikátní i mimo domácí výtvarnou scénu jsou považovaný jeho monumentální porcelánové plastiky a instalace. Worm skládá porcelánové pláty, vrství je a spojuje pomocí kovových šroubů. Vznikají nezaměnitelné geometrické kompozice. Celá jeho tvorba je prostoupena filosofii taoismu a praktikováním bojového umění taijiquan a nejen ve své generaci díky teto syntéze patři k nejprogresivnějším autorům. V roce 2010 zastupoval Českou republiku na bienále European Ceramic Context, Bornholm’s Kunstmuseum v Dánsku a na rezidenčním pobytu Ceramic Art Residency Program of the FuLe International Ceramic Art Museum v čínském Fupingu.

Text použit se souhlasem autorky z katalogu výstavy: HÁLOVÁ, D., aj. Fenomén B. České Budějovice: MMK, SUPŠ, UPM, 2014. str. 69.