Art Ceramics CZ

Keramická plastika Kadaň

Videozáznam z uplynulých výstav

Městské muzeum v Kadani ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců keramikůve svých

prostorách Františkánského kláštera čtrnácti svatých pomocníků již popáté

připravilo bienále Keramická plastika Kadaň pod kurátorským vedením zakladatele,

sochaře a keramika Františka Vlčka. V unikátních historických prostorách se diváci

seznámí s tvorbou téměř čtyřiceti keramiků, designérů porcelánu a sochařů pracující

s keramickými hmotami a porcelánem. Převážně se jedná o členy Sdružení

výtvarných umělců keramiků, vystavovat bude ale i několik hostů. Letos byli pozváni

ke společné prezentaci výtvarníci spojení s aktivitami Keramického studia Jarmily

Tyrnerové ve východočeském Kohoutově. Dále bude k vidění projekt z Bratislavy,

představující výběr tvorby mladých českých a slovenských designérů sestavený

Markétou Novákovou a Mirou Podmanickou, nazvaný NA STOLE . Již tradičně

se diváci setkají s výběrem ze sochařské tvorby nejvýznamnějších českých autorů,

jak se stalo zvykem na předchozích čtyřech bienále. Od realistických nebo expresivně

pojatých plastik, figurativních či strukturálních, až po abstraktní kompozice a reliéfy

v celé šířce a mnohosti tohoto v Čechách tradičního a oblíbeného oboru sochařství.

V současné evropské „keramice” rezonuje téma nádoba. A to jak v návratu

k řemeslné tradici a hrnčířským technikám, tak v podobě nejprogresivnějších tendencí

současného evropského designu. Vždyť jedno z nejvýznamnějších evropských muzeí

Keramikmuseum Westerwald v německém HöhrGrenzhausenu zvolilo pro osmý

ročník mezinárodní ceny Förderpreis Keramik der Nassauischen Sparkasse téma

nazvané Gefäss / Vessel / Nádoba. Kurátoři výstavy na toto téma reagovali záměrně.

Jednak se stále větší procento mladých členů sdružení zabývá designem porcelánu

a naznačuje tím v Čechách všeobecný odklon vysokoškolských oborů keramiky

od různorodých výtvarných přístupů právě směrem k designu porcelánu. Členská

základna se obměňuje a tím se proměňuje i tvář sdružení a následně prezentovaných

artefaktů. Tuto proměnu je třeba reflektovat. Různorodé prostory kláštera tuto

mezioborovou a mezigenerační konfrontaci umožňují umístěním děl do jednotlivých

kontemplativních prostor. Naznačují tak společný konsenzus, nikoliv vyhrocené

názorové rozdíly, které jsou často uměle prezentovány publiku. Setkávají se zde

projekty mezinárodního rozměru – již zmíněný projekt Na Stole, který potvrzuje šíři

a kvalitu nastupující československé generace designérů, členů i nečlenů sdružení.

Stejně, jako se prezentují výrazné české počiny, a to jak práce vybraných členů

sdružení, tak díla přivezená tentokrát z Keramického studia Jarmily Tyrnerové v

Kohoutově. Kohoutovské studio nebylo vybráno náhodou. Již více než 20 let se zde

pořádají kurzy keramiky pro veřejnost i odborníky a odehrávají se rozsáhlé kulturní

aktivity za přítomnosti výtvarných pedagogů a výtvarníků, kteří se pod vedením

zkušených sochařů, keramiků a řemeslníků seznamují s dalším médiem pro svoji

tvorbu. Výsledky práce nepostrádají vysoké výtvarné kvality. Někteří výtvarníci se

věnují práci s keramickou hmotou i nadále, dokonce se někdy stává jejich hlavním

vyjadřovacím médiem.

Členská výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků se neuzavírá výtvarnému dění

na domácí scéně, ale reflektuje i zahraniční tendence. Vždyť má množství

vystavujících autorů svoji neoddiskutovatelnou pozici jak v současném českém

umění, tak v mezinárodním kontextu. Anebo si ji právě úspěšně budují.

 

 

 

Kadaň 2016

Výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků a jejich přátel

5. keramická plastika Kadaň

Františkánský klášter

Městské muzeum 

Kadaň

5.6. - 31.7.2016

Vernisáž výstavy 4. června 2016 ve 14.00 hod.

Výstava otevřena v běžné návštěvní době.

 

Kurátor výstavy František Vlček, mob. 603 206 179

 

Výstava se koná pod záštitou starosty města PaedDr. Jiřího Kulhánka a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Heleny Koenigsmarkové.

Ondřej Batoušek  / David Cajthaml / Edita Devínská / Marek Dias / Pavel Drda / Irena Hirai / Helena Hlušičková / Blanka Hovorková Maříková / Ivo Chovanec / Pavel Jarkovský / Song  Mi Kim / Martin Kos / Daniela Kosová / Ludmila Kovaříková / Jana Krejzová / Lada Křesadlová Krupková / Jiří Laštovička / MADE IN CHYNE  / Zdeněk Manina  / Markéta Nováková a Mira Podmanická  / Miroslav Oliva / Iva Ouhrabková / Eva Pelechová / Naděžda Potůčková / Šárka Radová / Pavel Rajdl / Eva Roučka / Marie Rychlíková / Helena Samohelová / Emil Sláma / Valerie Stehlíková / Václav Šerák / Lubomír Šilar / Jindra Viková / František Vlček 

a hosté: Keramické studio Kohoutov / Bratislavský projekt NA STOLE 

Kremika z neolitu

Kadaň 2016


Výstava: 5. keramická plastika Kadaň 2016


Kadaň 2014

 Výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků a jejich přátel

4. keramická plastika Kadaň

Městské muzuem v Kadani

Františkánský klášter

Kadaň

Výstava otevřena do 27. července 2014 v běžné návštěvní době.

Vernisáž výstavy 15. června 2014 ve 14:00 hod.

www.kultura-kadan.cz/muzeum

 https://youtu.be/dP9KMfmthWQ

Kurátor výstavy František Vlček, mob. 603 206 179

 

Edita Devínská / Marek Dias / Pavel Drda /Gustav Fifka / Alexandra Gosmanová / Elzbieta Grosseová / Blanka Hasová / Irena Hirai / Jiří Hlušička / Helena Hlušičková / Blanka Hovorková / Pavel Knapek / ZuzanaKořistková / Daniela Kosová / Jana Krejzová / Ivica Langerová / Jiří Laštovička / Josef Lorenc / Zdeněk ManinaMiroslav Oliva / Naděžda Potůčová / Yanik Potvin / Hana Purkrábková / Jindřiška Radová / Šárka Radová /Pavel Rajdl / Marie Rychlíková / Helena Samohelová / Eva Svobodová / Lubomír Šilar / Petra Šťastná / Marta Taberyová / Vladimír Uhlík Jindra Viková / František Vlček / Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně

 

 

Kremika z neolitu

Kadaň 2014


Výstava 4. Keramická plastika Kadaň 2014


Kadaň 2012

 

Výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků a jejich přátel

 

3. keramická plastika Kadaň


Výstavní síň a další prostory Městského muzea v Kadani ve františkánském klášteře

16. června – 31. července 2012

 

 

Stanislav Čermák  /  Hana Čermáková  /  Edita Devínská  Milan Exner

Gustav Fifka  /  Alexandra Gosmanová  /  Elžbieta Grosseová  /  Blanka Hasová

Blanka Hovorková  /  Milan Vendi Hůrka  /  Pavel Knapek  /  Zuzana Kořistka

Ludmila Kovaříková  /  Jiří Laštovička  Stanislav Martinec  /  Miroslav Oliva

Iva Ouhrabková  /  Karel Pauzer  /  Naděžda Potůčková  /  Hana Purkrábková

Jindřiška Radová  /  Šárka Radová  /  Pavel Rajdl  /  Helena Samohelová

Eva Slavíková  /  Magdaléna Smělá se Zdeňkem Majznerem  /  Eva Svobodová

Jaroslav Šafr  /  Lubomír Šilar  /  Jana Šlechtová  /  Petra Šťastná 

Marta Taberyová  /  Gabriel Vach st.  /  František Vlček  /  Jindra Viková

Dalibor Worm  /  Milan Žofka

 


Kremika z neolitu

Kadaň 2012


Výstava 3.Keramická plastika Kadaň 2012


Kadaň 2010


Kadaň 2008