Art Ceramics CZ

Keramické setkání Kolín

 V letošním roce proběhne již desátá výstava nazvaná Keramické setkání Kolín. Založil ji jako bienále místní výtvarník a pedagog Mgr. Pavel Rajdl v roce 1994. Jeho aktivita se úspěšně rozvinula do jedné z největších přehlídek současné volné keramické plastiky a příbuzných oborů. Jejím specifikem je již po několik ročníků podtitul SOCHA A PROSTOR, vycházející z pravidelného objevování nových prostor v lokalitě historického centra města Kolína, čímž se výstava vymezila od jiných přehlídek keramické plastiky v České republice. V letošním roce se koná v novém prostoru CUBART v rekonstruované části kolínského zámku a na tradičních místech - v Městském divadle a v Galerie V Zahradě. Již podruhé výstavu spolupořádá Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Sdružení výtvarných umělců keramiků. Velké množství vystavujících členů všech generací dává možnost vytvořit si ucelený obraz o tomto specifickém oboru sochařství. V letošním roce prezentuje svou tvorbu 27 umělců z SVUK a 8 hostů, kteří pracují s hlínou nebo keramikou jako jedním z možných vyjadřovacích prostředků své tvorby. Tradičně se k přehlídce váže samostatná výstava - medailon vybraných členů SVUK. V letošním roce věnovaný osobité sochařské dvojici: Hana Purkrábková a Karel Pauzer v Regionálním muzeu v Kolíně. Výstavu doprovází stálá prezentace: Současná keramika ve výstavním prostoru Pod synagogou v městském Infocentru, jehož sbírka se i nadále rozšiřuje. Nechybí ani další doprovodný program.

Při vzniku výstavy a výběru autorů jsme si kladli otázku: Jaký je obraz současné české keramiky? Jak v dnešní době naplnit obsah podtitulu SOCHA A PROSTOR? Zvolit pouze volné keramické plastiky? Doba se vyvíjí, nejmladší generace autorů uvažují o soše z hlíny jiným způsobem než generace předchozí. Výběrem jsme se snažili otevřít mezigenerační konfrontaci v rámci Sdružení výtvarných umělců keramiků. Nechybí proto ani videa, instalace nebo práce používající skelný povrch – smalt, či díla z dalších příbuzných oborů. Přizvali jsme umělce svou uměleckou výpovědí souznějící a oceňující výtvarnou kvalitu hlíny. Snad se nám podařilo připravit pro diváky zajímavý obraz současné české keramiky. 

Tradičně jsme se dotázali na autorský pohled na tvorbu a tím i na stav „české keramiky”. Tuto otázku, jak jsem již zmínila, řeším vnitřně téměř každý den, stejně jako autoři, kteří se tomuto specifickému oboru věnují. Přečtěte si názory těch, kteří vytrvávají nebo pokračují, podívejte se na výstavu… Pro mne vyvstává obraz jasný… NĚCO se mění a musí změnit, ale stále má česká volná keramická plastika význam.

Dita Hálová

 

 Videozáznam z historie výstav

 

 


 

 

KS Kolín 2015

10. ročník výtvarného projektu 

KERAMICKÉ SETKÁNÍ 2015

SOCHA A PROSTOR


Regionální muzeum Kolín

Studiová Městského divadla POD TOČNOU

CUBART / budova CEROP v areálu zámku /

Galerie V Zahradě

 

Medailon Hany Purkrábkové a Karla Pauzera

 

 

 

 

 

 

 

Stálá prezentace: Současná keramika - ve výstavním prostoru pod synagogou

Vernisáž: 13. listopadu 2015 od 17 hodin v Městském divadle POD TOČNOU v Kolíně
Výstava potrvá: 
od 13. listopadu do 18. prosince 2015

 

 

Prezentace autorů:

Autor koncepce & kurátor: Pavel Rajdl
Kurátor za spolupořadatele: 
Dita Hálová 
Grafik výstavy a katalogu: 
Jana Hradcová                                             
Architektonická spolupráce: 
Ondřej Batoušek 
Výstava vznikla ve spolupráci:
 Město Kolín, Sdružení výtvarných umělců keramiků, Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy
26. 11. od 17 hodin / sraz v Městském divadle v Kolíně
/ Dita Hálová a Pavel Rajdl /
Komentovaná prohlídka medailonu Hany Purkrábkové a Karla Pauzera
3. 12. od 17 hodin / v Regionálním muzeu Kolín
/ Dita Hálová /

OTEVŘENO
Regionální muzeum, Červinkovský dům, Brandlova 35, Kolín
úterý až pátek 9–17, sobota a neděle 10–17 hodin
Studiová scéna divadla Kolín POD TOČNOU, Smetanova 557, Kolín
úterý až pátek 8.30–16, středa až pátek 17–22, sobota 14–22 hodin
CUBART, budova CEROP, Sokolská 1095, Kolín
pondělí až čtvrtek 7–15, pátek 7–13 hodin
Galerie V Zahradě, Sokolská 24, Kolín
pondělí až pátek 10–18 hodin

Kremika z neolitu

KS Kolín 2015


Vernisáž KS Kolín 2015


Medailon Hany Purkrábkové a Karla Pauzera


Výstava v CUPARTu v Kolíně


Výstava v Galerii v zahradě v Kolíně


Výstava Městském divadle v Kolíně


KS Kolín 2012

9. ročník výtvarného projektu bienále

KERAMICKÉ SETKÁNÍ 2012

SOCHA A PROSTOR


Regionální muzeum Kolín

Radniční sklepy

Synagoga

Galerie V Zahradě

 

Medailon Jindřišky a Pravoslava Radových

Stálá prezentace: Současná keramika - ve výstavním prostoru pod synagogou

 

 

Linda Čihařová  /  Edita Devínská  /  David Exner  /  Elžbieta Grosseová
Petr Hůza
  /  Anna Klimešová  /  Zdeněk Manina  Hana Novotná
Iva Ouhrabková
 
/  Eva Pelechová  /  Šárka Radová  /  Pavel Rajdl
Jaroslav Šafr
 
/  Helena Samohelová  /  Petra Šťastná  /  Václav Šerák
Vladimír Uhlík
 
Jindra Viková  /  Dalibor Worm

 


Vernisáž:
6. září 2012 od 16 hodin v Regionálním muzeu
Výstava potrvá:
od 6. září do 6. října 2012
Garant výstavy: Město Kolín

Kremika z neolitu

KS Kolín 2012


Medailon Jindřišky Radové a Pravoslava Rady


Vernisáž KS Kolín 2012


Výstava