Art Ceramics CZ

KS Kolín 2012

9. ročník výtvarného projektu bienále

KERAMICKÉ SETKÁNÍ 2012

SOCHA A PROSTOR


Regionální muzeum Kolín

Radniční sklepy

Synagoga

Galerie V Zahradě

 

Medailon Jindřišky a Pravoslava Radových

Stálá prezentace: Současná keramika - ve výstavním prostoru pod synagogou

 

 

Linda Čihařová  /  Edita Devínská  /  David Exner  /  Elžbieta Grosseová
Petr Hůza
  /  Anna Klimešová  /  Zdeněk Manina  Hana Novotná
Iva Ouhrabková
 
/  Eva Pelechová  /  Šárka Radová  /  Pavel Rajdl
Jaroslav Šafr
 
/  Helena Samohelová  /  Petra Šťastná  /  Václav Šerák
Vladimír Uhlík
 
Jindra Viková  /  Dalibor Worm

 


Vernisáž:
6. září 2012 od 16 hodin v Regionálním muzeu
Výstava potrvá:
od 6. září do 6. října 2012
Garant výstavy: Město Kolín

Kremika z neolitu

KS Kolín 2012

 

Autor koncepce & kurátor: Pavel Rajdl
Kurátor za spolupořadatele:
Dita Hálová
Grafik výstavy a katalogu:
Jana Hradcová                                            
Architektonická spolupráce:
Michal Švejda
Pořadatel:
Regionální muzeum Kolín a Galerie V Zahradě
Spolupořadatel:
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Spolupráce:
Sdružení výtvarných umělců keramiků a Středočeské sdružení výtvarníků UVU ČR

 

Úvodem
Keramické Setkání 2012 Kolín se představuje v novém: nově spoluprací s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, nově čtyřmi výstavními prostory. Devátý ročník bienále je tradiční akcí české keramiky a volné plastiky pracující s keramickými hmotami s podtitulem výstavy Socha a prostor. Účast dvaceti autorů všech generací vytváří ucelený obraz o kvalitě a různorodosti výtvarných názorů v tomto oboru. Regionální muzeum Kolín jako součást výstavy připravilo medailon Jindřišky Radové a Pravoslava Rady, dále přednáška Dity Hálové o tvorbě těchto autorů.

Devátý ročník výtvarného projektu Keramické setkání 2012 je již tradiční výtvarnou akcí Kolína, který slibuje, že naváže na to nejlepší z minulých ročníků. Pečlivý výběr dvaceti keramiků - sochařů doprovodí vzpomínkový medailon z tvorby Pravoslava Rady a jeho manželky Jindřišky.

Novinkou letošního bienále je úzká spolupráce s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze i představení nového výstavního prostoru v Kolíně.Děkuji všem zúčastněným keramikům, zejména pak těm, kteří svou prací obohatí stálou sbírku současné keramiky v Kolíně. Zvláštní poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli k realizaci akce, jmenovitě městu Kolín, UPM Praha, Regionálnímu muzeu, ZUŠ Kolín a Městské knihovně.

Mgr. Pavel Rajdl
kurátor bienále

 

Otevřeno
Regionální muzeum, Brandlova 35, Kolín 1:
úterý až pátek 9–17, sobota a neděle 10–17 hodin

Radniční sklepy, Karlovo náměstí:
pondělí až pátek 10–12, 13–16 hodin

Synagoga, Na Hradbách 157, Kolín 1:
úterý až pátek 8.30–17 hodin

Galerie V Zahradě, Sokolská 24:
pondělí až pátek 10–18 hodin

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Doprovodný program výstavy
20. 9. 2012
od 17 hodin, přednáškový sál Regionálního muzea
Dita Hálová: Jindřiška Radová a Pravoslav Rada

 

www.upm.cz

www.galerie-kolin.cz

www.artceramics.cz

 

 

Deváté bienále Keramické Setkání Kolín se představuje v novém: spoluprací s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, a především v rozšířeném prostředí. Vedle známých prostor Regionálního muzea, Galerie V Zahradě a Synagogy přibyly podmanivé Radniční sklepy. Výstava tak propojuje známá i neznámá místa a zákoutí historického jádra města. Podtitulem bienále, na kterém se letos objevují díla dvaceti dvou umělců, zůstává již poněkolikáté Socha a prostor.


Vystavující autoři se s tématem Socha a prostor vypořádali různě. Linda Čihařová například prolíná keramiku s videoartem. Jemně a detailně pojaté porcelánové krajiny kombinuje s jejich fotografiemi, které za zvuku moře proměnlivě promítá v pravidelném rastru. Neotřelým způsobem navazuje na poetické krajinné reliéfy v české keramice, které na výstavě skvěle zastupují porcelánové krajiny Jindřišky Radové. Díla obou autorek naleznete v Regionálním muzeu společně s osobitými figurálními plastikami a fotogramy Jindry Vikové, promyšlenými geometrickými objekty Heleny Samohelové, s reliéfy originálně sjednocujícími porcelán s papírovinou Šárky Radové a jejími volnými kameninovými plastikami a s velkoryse rozvolněnou kompozicí z porcelánových segmentů Dalibora Worma.


Druhou zástupkyní nejmladší generace zabývající se rovněž porcelánem je vedle Lindy Čihařové Eva Pelechová, která své talíře dotváří koláží sítotiskových obtisků. Ukazuje nám fotografie z rodinného alba na různých kusech poděděných servisů, tak jako by otevřela starý kredenc na chalupě nebo u babičky. Našla zbytky různých servisů společně se vzpomínkou na zážitky z dětství. Předměty adjustovanými do jednoho celku v muzejní vitríně poukazuje v prostorách Synagogy na rodinou historii, zároveň se obrací na společnou paměť nás Středoevropanů. Také Petra Šťastná pootevřenými krabičkami - boxíky intimně zaznamenává vlastní mikrosvět a historii. Dovolí nám vrátit se do dětství, do světa tajemství, sbírání záhadných a inspirativních předmětů následně ukrytých v „posvátných“ skrýších. Individuálním záznamem dění a strohou až unifikovanou formou objektů Petra Šťastná vychází vstříc kontextu místa. Rovněž instalace Hany Novotné pracuje se vzpomínkou - s pomíjivostí vjemů, situací a především vůní. Jaroslav Šafr expozici doplnil na vnější stěně Synagogy reliéfem s náznakem hebrejského textu.


Expozice v Radničních sklepech připomíná imaginární říši, vzdálený svět. Rostliny jakoby z jiných planet Ivy Ouhrabkové lákají příslibem podivných zahrad plných tajemství. Instalace spojující keramiku s magickým světlem neonů nás uvádí někam do Alenčiny pohádkové říše. Neotřelý pohled na využití keramiky v tvůrčím procesu nacházíme v plastikách a grafikách Vladimíra Uhlíka. Stejně tak v jeho hliněných obrazech nesoucích otisk objektu i tvůrčí energie, které vznikají společně s plastikami. Dva materiály prošlé ohněm kombinuje monumentální plastika Davida Exnera, konkrétně tavené sklo a šamot. Jeho Štíra podsvětluje chladnou modří neon. Světu sklepního prostoru vyhovují neobyčejná díla inspirovaná přírodninami a živly Elžbiety Grosseové. Pavel Rajdl nás provází neklidem neznámého přes sféru přírodnin a pozůstatků jiných civilizací do meditativního světa harmonie.


Čtvrtý výstavní prostor Keramického Setkání - Galerie V Zahradě dýchá poklidem, osazená citlivými porcelánovými objekty a reliéfy Anny Klimešové kontrastující s živelně expresivní tvorbou Václava Šeráka. Edita Devínská čerpá inspiraci ve školní tématice, ke které má osobně blízko. Pastelové kresby jako výtvarná technika zapadají do prostoru a místa Základní umělecké školy. Jinou polohu času dětství reflektuje ve svých plastikách a malbách Zdeněk Manina. Zobrazením vlastního syna obecně zaznamenává atmosféru šťastného trávení společného času rodičů a dětí. I při něm se děti učí. A učení je vztahem, předáváním zkušeností a zkouškou otevřenosti mysli zúčastněných. V prostorách Galerie V Zahradě našla své místo také instalace Petra Hůzy nazvaná My Army (Moje Armáda), kterou výtvarník poskládal z drobných autoportrétů.

 
V prostorech Regionálního muzea se nachází kromě tvorby zástupců nejstarší a střední generace české keramiky a medailon již zmíněné Jindřišky Radové dohromady s poctou legendě české keramiky - Pravoslavu Radovi.


Více informací o jednotlivých autorech formou krátké informace o díle nebo autorskou reflexí na vlastní tvorbu je možné najít v katalogu výstavy a na DVD, které je jeho součástí.


Bienále Keramické Setkání s tématem Socha a prostor přináší vyrovnanou kolekci výtvarného umění stvořeného z různých keramických hmot a dalších médií. Vedle řady tradičných vystavujících prezentuje nová jména i z nejmladší generace. Objevuje při tom běžnému oku skrytá a neobyčejně krásná místa města Kolína.

 

 

Dita Hálová
Uměleckoprůmyslové museum v Praze